Bulder Bank - spørsmål og svar 📒

Hvorfor trenger man ikke logge ut fra appen?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 11 måneder siden

Vi har valgt ikke ha en "logg ut" funksjon fordi sikkerheten er ivaretatt på andre måter. Som ved krav om kontinuerlig biometrisk verifikasjon. Ved å ha en "logg ut" knapp kan det tolkes som om det er noe du må gjøre for å være trygg og ivareta din sikkerhet. Du kan endre på hvor ofte du vil verifisere deg med biometri ved å endre sikkerheten i appen.

Husk du må ALLTID identifisere deg med biometri for å gjøre en betaling eller overføring når penger går ut fra din konto. Det er mye sikre en PIN kode.
Svarte dette på spørsmålet ditt?