Bulder Bank - spørsmål og svar 📒

Se boliglån

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 2 uker siden

Detaljer om ditt lån kan du finne ved å:

  1. Trykke på bolig-tabben i appen.
  2. Velg Se Bulder Boliglån/Rammelån.

Her får du blant annet informasjon om;

  • Resterende lånebeløp.
  • Mulighet for å endre terminbeløp, forfallsdato og betalingskonto.

Flere låne detaljer

Du kan finne ennå flere detaljer om lånet ved å trykke på Lånedetaljer, som blant annet: 

  • Åpningsbalanse
  • Pantverdi
  • Belåningsgrad
  • Åpningsrente
  • Effektiv  og nominell rente

Du kan og tilgå din nedbetalingsplan og siste bevegelser på lånet.

Svarte dette på spørsmålet ditt?