Hvorfor trenger man ikke logge ut fra appen?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 1 år siden

Vi har valgt ikke ha en "logg ut" funksjon fordi sikkerheten er ivaretatt på andre måter. Som ved krav om kontinuerlig biometrisk verifikasjon. Ved å ha en "logg ut" knapp kan det tolkes som om det er noe du må gjøre for å være trygg og ivareta din sikkerhet. Du kan endre på hvor ofte du vil verifisere deg med biometri ved å endre sikkerheten i appen.

Husk du må ALLTID identifisere deg med biometri for å gjøre en betaling eller overføring når penger går ut fra din konto. Det er mye sikre en PIN kode.
Svarte dette på spørsmålet ditt?