Jeg mener den estimerte boligverdien er for lav

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 10 måneder siden

Du kan legge inn en høyere verdi på boligen din og dokumentere dette med en E-takst.

Du kan sende referansenummeret på E-taksten til oss på kontakt@bulderbank.no

En E-takst bør være maksimalt seks måneder gammel. Vi kan også ta imot eldre E-takster, men verdien i E-taksten vil bli mindre hensyntatt desto eldre den er.

Svarte dette på spørsmålet ditt?