Jeg mener den estimerte boligverdien er for lav

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 7 måneder siden

Du kan legge inn en høyere verdi på boligen din og dokumentere dette med en E-takst.

Du kan sende referansenummeret på E-taksten til oss på kontakt@bulderbank.no

En E-takst bør være maksimalt seks måneder gammel. Vi kan også ta imot eldre E-takster, men verdien i E-taksten vil bli mindre hensyntatt desto eldre den er.

Svarte dette på spørsmålet ditt?