Kan medlåntaker disponere rammelånet fritt?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 1 år siden

Dersom det er to låntakere, kan både hovedlåntaker og medlåntaker disponere rammelånet i Bulder-appen.

Dere vil begge få muligheten til å se lånedetaljer og overføre til og fra rammelånet.

Svarte dette på spørsmålet ditt?