Får jeg kundeutbytte hvert år?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 1 år siden

Det er generalforsamlingen i Sparebanken Vest som hvert år tar stilling til om vi skal utbetale kundeutbytte. Kundeutbytte er overskuddsdeling og fastsettes ut fra det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken. Det er ikke garantert utbetaling hvert år.

Svarte dette på spørsmålet ditt?