Når får jeg utbetalt kundeutbytte?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 10 måneder siden

Kundeutbytte for 2021 blir utbetalt 06. april 2022. Den presise dato varier fra år til år. Du kan lese mere informasjon på https://www.bulderbank.no/kundeutbytte

Hvem utbetales pengene til?

Utbetalingen av kundeutbytte på lån utbetales til hovedlåntaker.

Husk du må skatte av den utbetalte summen. Kundeutbyttet beskattes med skattesatsen for alminnelig inntekt.
Svarte dette på spørsmålet ditt?