Har Bulder Bank fastrente?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 1 år siden

Nei. Bulder Bank tilbyr ikke lån med fastrente

Søkeord: binde renten
Svarte dette på spørsmålet ditt?