Hva er aksjesparekonto og hva er standardkonto?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 2 måneder siden

Aksjesparekonto (ASK) er en ordning som gir deg skattefordeler.  

Når du har aksjesparekonto, så kan du ta ut penger som du har satt inn på kontoen, uten å måtte skatte, så lenge uttaket ikke overstiger innbetalingen. Beskatningen kommer først når du tar ut gevinsten – det vil si når du tar ut mer penger fra aksjesparekontoen din enn du har satt inn.  

Eier du aksjesparekontoen over et årsskifte vil du også kunne ta ut beløp tilsvarende skjermingsrenten.  

Har du tap på din aksjesparekonto må kontoen avsluttes i sin helhet før skattefradraget blir gjeldende. Det holder altså ikke å selge fondene og «tømme» kontoen – den må avsluttes. 

Du kan også bytte mellom ulike fond uten at du må skatte for det. Det koster ingenting å ha en slik konto, men Bulder Bank belaster formidlingshonorarer som nevnt under kostnader for distribusjon av fond.
 
Når du har fondene dine på en standardkonto, så må du skatte av gevinsten når du selger fondsandeler og motsatt, det oppnås fradrag for tap. Vær oppmerksom på at rentefond må stå på en standardkonto, ikke en aksjesparekonto.  

Svarte dette på spørsmålet ditt?