Hva er avkastning?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 2 måneder siden

Avkastning er forskjellen mellom det du har satt inn i fond, og dagens verdi. Fondet får kurs hver dag, og dette påvirker verdien av dine fond. Avkastning kan være positiv eller negativ, men du har ikke oppnådd gevinst eller realisert et tap før du selger fondsandelene.  

Eksempel: Du kjøper fond for 10.000 kr, og etter ett år er det verdt 12.000 kr. Du har da en positiv avkastning eller gevinst på 2.000 kr. Regnet i prosent har du 20% avkastning.
Svarte dette på spørsmålet ditt?