Hva er et fond?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 2 måneder siden

Når vi snakker om et fond, mener vi en kollektiv investering hvor mange små og store investorer går sammen om å kjøpe aksjer, obligasjoner eller lignende verdipapirer. Fondet drives av et profesjonelt forvaltningsselskap som gjør investeringer på vegne av investorene. Målet for forvaltningsselskapet er å gi deg best mulig avkastning. Det finnes ulike typer fond på markedet, med ulik grad av risiko.  

Hvilke fondstyper finnes det?

Der finnes mange forskjellige fond med ulike investeringsprofiler. Dette kan være geografiske områder (Asia, Norden, USA) eller sektorer (teknologi, helse, mat). Vi deler fond inn i tre ulike typer:

Aksjefond

Aksjefond investerer en liten andel i mange forskjellige børsnoterte selskaper, fremfor å kjøpe en enkeltaksje. Det vil si at du blir indirekte eier i mange ulike selskaper, og reduserer risikoen ved å spre sparebeløpet på flere aksjer. Aksjefond gir deg mulighet for god avkastning på lang sikt. Samtidig innebærer sparing i aksjefond større risiko enn andre typer fond.

Aksjefond passer derfor alle som skal spare langsiktig og er villig til å ta risiko. Under aksjefond finner du også f.eks. ulike typer sektorfond (også kalt bransjefond) og indeksfond.

Rentefond

Rentefond plasserer andelene i lån med fastsatt rente og løpetid. Her er risikoen relativt lav, svingningene er lave og man har en jevn verdiutvikling noe høyere enn det man kan forvente på en bankkonto. Rentefond kan ikke plasseres på en aksjesparekonto (ASK).

Rentefondene deles inn i hovedkategoriene pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre rentefond. Her investeres typisk i rentepapirer som også går under obligasjoner. Disse fondene tar generelt mindre risiko sammenlignet med aksjefond og har en mer forutsigbar utvikling.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er en sammensetning av aksje- og rentefond. Kombinasjonsfond svinger normalt mindre enn aksjefond, og kan passe godt for de som ikke liker å ha for høy risiko på sparingen sin. Kombinasjonsfond kan normalt sett ikke plasseres på en aksjesparekonto.

Svarte dette på spørsmålet ditt?