Hvorfor har fondssparing kostnader?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 2 måneder siden

Det er ingen gebyrer ved kjøp eller salg av fond, men alle fond har en bestemt forvaltningskostnad som går til forvalteren av fondet.

Kostnaden følger fondets utvikling, og beregnes ut fra markedsverdien på fondet ditt. Kostnadene påvirker sparingen din ved at de vil redusere positiv avkastning, eller øke eventuell negativ avkastning.

Forvalter trekker kostnaden direkte fra din fondsbeholdning, og betaler oss en andel av dette i returprovisjon. Du får ingen regning som kommer i etterkant, og det blir heller ikke trukket et beløp fra kontoen din.

En fondsforvalter eller forvaltningsselskap er ansvarlig for forvaltningen av fondet og dets portefølje. Disse er underlagt en streng lovgivning og er gjennomregulert av myndighetene for å beskytte investorene og deres fondsandeler.
Svarte dette på spørsmålet ditt?