Bulder Bank - spørsmål og svar 📒

Når får jeg utbetalt kundeutbytte?

Skrevet av Nicolai Møller
Oppdatert 5 måneder siden

Kundeutbytte for 2020 ble utbetalt 14. april 2021. Den presise dato varier fra år til år. Du kan lese mere informasjon på https://www.bulderbank.no/kundeutbytte

Hvem utbetales pengene til?

Utbetalingen av kundeutbytte betales til hovedlåntaker.

Husk du må skatte av den utbetalte summen. Kundeutbyttet beskattes med skattesatsen for alminnelig inntekt.
Svarte dette på spørsmålet ditt?